Berita UST
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Warsa Enggal Imlek

 • Kamis, 06 Maret 2017
 • Admin_00
 • 818

 •  

  Warsa enggal Imlek tahun 2560 Kongzili dhawah dinten Sabtu, 28 Januari 2017. Ing Yogyakarta kangge mangayubagya warsa enggal menika para warga etnis Tionghoa ngawontenaken kegiatan-kegiatan, antawisipun hiburan, lomba, lan festival. Sedaya menika kangge mratelakaken raos bingah lan syukur awit ing wekdal ingkang sampun kaleksanan sampun pinaringan berkah saking Gusti. Saklajengipun ugi nyenyuwun supados ing wekdal ingkang badhe dhateng masyarakat, bangsa, lan nagari tansah pinaringan ganjaran kasaenan lan saget luwar saking sakkathahing rubeda.

   

  Imlek tahun menika mlebet tahun ayam. Ayam (jaler) utaminipun mila gadhah watak ingkang perlu dipunruwat. Wonten sakwetawis watak ingkang cengkah wonten ing paugeraning gesang, antawisipun arogan, poligami, mbonten tanggel jawab, lan remen ngapusi. Arogan amargi menawi kluruk pados papan ingkang inggil supados ketingal gagah lan sora. Poligami sauger wonten babon utawi dere dipunoyak lajeng dipunkawin. Mboten tanggel jawab amargi sedaya ingkang ngurusi babonipun, wiwit angrem dumugi nggulawenthah anak-anakipun. Remen ngapusi amargi menawi dipuntingali, jago asring akting ngundang babon utawi dere lan cucukipun nyucuk-nyucuk kados menawi wonten ingkang badhe dipuntedha, kamangka sejatosipun namung rekadaya supados babon lan dere ingkang mireng sami nyaket.

   

  Wonten ing reroncening pahargyan Warsa Enggal Imlek menika kathah potensi kaprigelan lan kawasisan ingkang sampun dipun gladhi sakwetawis wekdal wonten ing sanggar dipungelar wonten ing festival budaya. Kegiatan menika ugi kangge paring hiburan dhumateng warga masyarakat Yogyakarta.

   

  Budaya Edi-Peni

  Budaya ingkang edi lan peni menika ing sakwetawis wekdal mila mboten ketingal wonten ing tlatah Nusantara. Potensi menika wiwit kabikak ing jamanipun Presiden Abdurrahman Wahid ingkang kagungan semangat multikultur lan ngajeni saha ngormati gesang lan grembakanipun kelompok-kelompok minoritas. Pramila nalika K.H. Abdurarahman Wahid seda sedaya sami sungkawa ananging ugi sami caos atur panuwun awit sampun mbikak korining gesang kanthi semangat bhinneka tunggal ika. Bhinneka tunggal ika mboten namung dados semboyan ingkang endah, ananging dipunwujudaken wonten praktik gesang paditenan wonten ing madyaning pamarintahan lan wonten ing masyaning masyarakat.

   

  Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ndherek mangayubagya, mugi-mugi para kadang etnis Tionghoa saya grengseng sareng-sareng mbudidaya sesarengan kangge kemajengan lan karaharjaning bangsa lan nagari Indonesia (SDM).

  Berita Lainnya

  Salam dan Bahagia

  Testimoni
  • Drs. Sarjuno, M.Pd. (Kepala SMAN 2 Playen, Gunungkidul).
   Testimoni: UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) cukup diminati oleh siswa/siswi karena prestasinya yang.... Read More »
  • Sunarto, S.Pd., M.Pd. (Kepala SMAN 1 Petanahan, Kebumen).
   Testimoni: UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) adalah Perguruan Tinggi senior yang berdiri sejak 15.... Read More »
  • Guru dan Karyawan SMKN 4 Yogyakarta.
   Testimoni: PPL UST membantu meningkatkan fasilitas dan program sekolah. UST adalah lembaga pendidikan yang.... Read More »
  • Guru SMAN 1 Rongkop, Gunungkidul.
   Testimoni: Dengan masuknya alumni SMAN 1 Rongkop, Gunungkidul di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST).... Read More »
  • Drs. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd., (Kepala SMAN 1 Sedayu, Bantul).
   Testimoni: Semoga Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) menjadi pilihan anak-anak SMA di Kabupaten Bantul.... Read More »
  • Drs. Marsudi Raharjo (Kepala SMAN 1 Lendah, Kulonprogo).
   Testimoni: Terima kasih kepada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta yang telah memberikan.... Read More »
  • Joko Sutrisno, S.Pd., M.T. (Waka Kurikulum SMAN 1 Karangmojo, Gunungkidul).
   Testimoni: Kerjasama dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sangat bermanfaat baik dalam.... Read More »
  • Mudji Muliatna, M.M. (Kepala SMKN 1 Wonosari, Gunungkidul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) selalu memprogramkan karakter pendidikan Indonesia.... Read More »
  • Dra. Ety Syarifah, M.Pd. (Kepala SMAN 1 Ngluwar, Magelang).
   Testimoni: Perkuliahan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sudah bagus, biaya kuliah terjangkau,.... Read More »
  • Yanto Siswoyo, S.Tp. (Kepala SMA Muh 1 Muntilan, Magelang).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi yang lain..... Read More »
  • Drs. Muh. Baiquni (Kepala SMAN 1 Dukun, Magelang).
   Testimoni: Semoga siswa/siswi dari SMAN 1 Dukun, Magelang termotivasi kuliah di Universitas Sarjanawiyata.... Read More »
  • Drs. H. Sumarman (Kepala SMAN 1 Imogiri, Bantul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sebagai institusi pendidikan yang didirikan oleh Ki.... Read More »
  • Para guru SMAN 1 Pundong, Bantul.
   Testimoni: Secara umum Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) bagus. Kerjasama dengan SMAN 1 Pundong.... Read More »
  • Dra. Darwastri (Kepala SMKN 6 Yogyakarta).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sangat disiplin, dosennya handal, fasilitas nyaman dan.... Read More »
  • Drs. Rahmat Saptanto, M.Pd. (Waka Bag. Kesiswaan SMAN 1 Ngaglik, Sleman).
   Testimoni: Sarana dan prasarana di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) bagus, dosen berkualitas,.... Read More »
  • Dra. Rahmi Lestari Rahayuni, M.Pd. (Kepala SMAN 1 Prembun, Kebumen).
   Testimoni: Semoga kerjasama SMAN 1 Prembun dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) semakin erat dan.... Read More »
  • Dra. Zulfadhlia (Guru BK SMAN 1 Prambanan, Sleman).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) semakin bagus, memasyarakat, serta biaya.... Read More »
  • Drs. Susanto Dwi Prihantoro (Wakasek Humas SMKN 1 Bantul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) cukup bagus, informasi yang diterima di SMKN 1 Bantul.... Read More »
  • Drs. Sartono, M.Pd. (Kepala SMA N 1 Pundong).
   Testimoni: “UST sesuai dengan wawasan kebangsaan ajaran Ki Hadjar Dewantara sehingga bisa mencetak.... Read More »
  • Drs. H. Edison Ahmad Jamli (Kepala SMA N 1 Sedayu).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang cukup menjanjikan lulusannya, terbukti banyak siswa.... Read More »
  • Sugiyanto, S.Pd., M.Pd.Si. (Kepala SMA N 1 Sentolo).
   Testimoni: “Terimakasih kepada anak didik saya yang telah diterima di UST dan berharap dapat membawa.... Read More »
  • Fadmiyati, M.Pd. (Kepala SMA N 2 Playen).
   Testimoni: “Secara umum UST bagus, kerjasama antara SMA N 2 Playen dengan UST sudah berjalan dengan.... Read More »
  • Aji Purnomo, M.Pd. (Kepala SMA N 1 Karangmojo).
   Testimoni: Para Guru dan Karyawan SMA N 1 Karangmojo“Kerjasama dengan UST sangat bermanfaat. Sebagai.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Pejagoan Kebumen.
   Testimoni: “Sistem promosi dan kerjasama dengan UST cukup baik menjadikan UST lebih dikenal oleh.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Sanden Bantul.
   Testimoni: “UST merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang bisa diperhitungkan.... Read More »
  • Para Guru dan Siswa SMA N 2 Banguntapan Bantul.
   Testimoni: “Lulusan UST memiliki kualitas yang bagus dan banyak yangmenjadi guru di SMA N 2.... Read More »
  • Suyono, S.Pd., M.Eng. (Kepala SMK N 5 Yogyakarta).
   Testimoni: “UST perkembanganya sangat pesat dari segi fisik maupun non fisik, kerjasama dengan SMK N.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Karanganyar Kebumen.
   Testimoni: “Tingkat kepercayaan siswa dan guru SMA N 1 Karanganyar untuk melanjutkan studi ke UST.... Read More »
  • Para Guru dan Karyawan SMA N 1 Lendah Kulon Progo.
   Testimoni: “Pembelajaran di UST berjalan lebih tertib sehingga banyak guru dan siswa SMA N 1 Lendah.... Read More »
  • Para Guru SMK Muhammadiyah Prambanan.
   Testimoni: “UST cukup bagus dan SMK Muhammadiyah Prambanan akan terus menjalin kerjasama dengan.... Read More »
  • Drs. Eka Setiadi, M.Pd. (Kepala SMK N 1 Depok).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai lokal warisan.... Read More »
  • Drs. H. Rahmad Basuki, SH., MT. (Kepala SMK N 2 Pengasih).
   Testimoni: “Saya senang dan sangat mengapresiasi UST yang telah menerima alumni dari SMK N 2.... Read More »
  • Dra. Darwastri (Kepala SMK N 6 Yogyakarta).
   Testimoni: “Pelayanan di UST sangat memuaskan didukung dengan fasilitas nyaman dan bersih serta.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Bambanglipuro Bantul .
   Testimoni: “UST sangat terkenal di masyarakat dan merupakan universitas swasta yang terkenal di.... Read More »
  • Drs. Muh. Baiquni (Kepala SMA N 1 Dukun).
   Testimoni: Beserta para Guru SMA N 1 Dukun Magelang“Siswa-siswi dari SMA N 1 Dukun Magelang.... Read More »
  • Dra. Hj. Badingah (Kepala SMA N 1 Klirong).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang unggul dan favorit,memiliki kualitas lulusan yang.... Read More »   
    Pengunjung hari ini : 24
    Total pengunjung : 688039
    Hits hari ini : 132
    Total Hits : 3143360
    Pengunjung Online : 4